Extra doza sreće

Extra doza sreće

Extra doza sreće

PRIREĐIVAČA Vezuv, d. o. o.
Home » Extra doza sreće

Extra doza sreće

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRIREĐIVAČA Vezuv, d. o. o. – “Extra Doza Sreće”

1. PUNI NAZIV, MATIČNI BROJ I ADRESA SJEDIŠTA PRIREĐIVAČA NAGRADNE IGRE: Vezuv, d.o.o., PIB: 02297060, Trg nezavisnosti bb, Podgorica.

2. SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE: reklamiranje usluga pružanja igara na sreću za koje je Vezuv, d.o.o. registrovano, kao i promocija svojih poslovnica.

3. VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE: 01.og februara – 07.og februara 2019. godine.

4. FOND NAGRADA:

– Po tri (3) elektronska vaučera u nominalnoj vrijednosti od po 20 eura u 5 (pet) poslovnica u kojima se priređuje nagradna igra, koji vaučeri se isključivo mogu koristiti za igru u poslovnici u kojoj je održana nagradna igra;

– Po jedan (1)mobilni telefon marke Samsung S9 u 5 (pet) poslovnica u kojima se priređuje nagradna igra.

Shodno članu 69 stav 5 Zakona o igrama na sreću, nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 €, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač će prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom će uplatiti u budžet Crne Gore u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

5. Pojedinačna vrijednost svake nagrade iz Fonda nagrada pod tačkom 4 Pravila iskazana u eurima sa uračunatim PDV-om tamo gdje je u pitanju oporezivi promet u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost:

a) Elektronski vaučeri – vrijednost 20 € x 3 = 60 € (bonus – nije promet oporeziv u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i dodjeljuje ga priređivač nagradne igre)

b) Samsung S9 vrijednost 615 € (PDV uračunat)

6. Ukupan nagradni fond:

a) Elektronski vaučeri 60 € x 5 poslovnica = 300,00 €

b) Samsung S9 615 € x 5 poslovnica = 3.075,00 €

 UKUPNO = 3.375,00 €

7. Poslovnice u kojima se održava nagradna igra nalaze se na sljedećim adresama:
8. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI:

– Seljanovo bb, Tivat

– Save Ilića br. 10, Igalo, Herceg Novi

– Mića Vavića bb, Herceg novi

– Stari grad br. 382, Kotor

– Plegenti br. 2, Dobrota, Kotor

8. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI:

Učesnik je punoljetno lice, koje je u poslovnici u kojoj se održava nagradna igra uplatilo 1 sportski tiket  sa iznosom od najmanje 5€, kao i ispunilo formular koji dobije od zaposlenog u poslovnici na koji učesnik mora da ispuni sve navedene podatke a to su svoje: Ime i Prezime, Broj telefona kao i e-mail adresa.

Učesnik može uplatiti više sportskih tiketa u pojedinačnoj poslovnici.

Sportski tiket odigran u jednoj poslovnici ne može biti korišćen za nagradnu igru u drugoj poslovnici.

U vrijeme izvlačenja nagrada učesnik mora biti prisutan u poslovnici u kojoj se odvija izvlačenje. U suprotnom, učesnik nema pravo na nagradu i izvlačenje se nastavlja.

9. POSTUPAK PRIREĐIVANJA I SPROVOĐENJA NAGRADNE IGRE I IZVLAČENJA NAGRADA: 

a) Osoba koja želi da učestvuje u nagradnoj igri dužna je da:

i. Odigra najmanje jedan sportski tiket u poslovnici koju je naveo priređivač u objavi Nagradne igre.

ii. Ispuni formular koji dobija od zaposlenog u poslovnici priređivača u kojoj se odvija nagradna igra i uz taj ispunjeni formular priloži odigrani tiket i ubacu ih spojene u kutiju koja se nalazi u istoj poslovnici u kojoj se odvija Nagradna igra. Ukoliko je učesnik nagradne igre odigrao više sportskih tiketa u istoj poslovnici, dužan je za svaki odigrani tiket ispuniti poseban formular i ubaciti ih zajedno u kutiju koja se nalazi u toj poslovnici.

iii. Nagrade se izvlače 07.02.2019. godine iz kutije u koju su tiketi zajedno sa formularima ubačeni i to u sljedećim terminima po poslovnicama:

– Seljanovo bb, Tivat u 15:00 h

– Save Ilića br. 10, Igalo, Herceg Novi u 16:00 h

– Mića Vavića bb, Herceg Novi u 17:30 h

– Stari grad br. 382, Kotor u 16:30 h

– Plegenti br. 2, Dobrota, Kotor u 18:00 h

iv. Redosled izvlačenja nagrada je sljedeći:

1. izvlačenje za dodjelu nagrade mobilnog uređaja marke Samsung S9

2. izvlačenje za dodjelu nagrade elektronskih vaučera

v. Jedan tiket može rezultirati samo jednom nagradom.

vi. Jedan igrač može učestvovati više puta sa različitim tiketima.

vii. Validnost izvlačenja nadgleda komisija imenovana od strane priređivača

viii. Svaka navedena poslovnica priređivača priređuje nagradnu igru za sebe

10. NAČIN OBJAVE REZULTATA, ODNOSNO DOBITNIKA NAGRADA:

Rezultati izvlačenja biće zvanično objavljeni u štampanom mediju – ,, ND Vijesti “, preko Instagram javne stranice priređivača, a pojedinačni dobitnik biće obaviešten telefonskim pozivom.

11. ROK ZA PODIZANJE NAGRADA:

– Bonus nagrade se dodjeljuju dobitnicima isti dan kada je odrađeno i izvlačenje.

– Rok za podizanje robnih nagrada isti dan kada se odvija izvlačenje nagrada.

12. NAČIN NA KOJI UČESNICI NAGRADNE IGRE DOBIJAJU NAGRADE, AKO SU ISPUNILI USLOVE PROPISANE PRAVILIMA:

Učesnici nagradne igre, nagrade podižu u poslovnici Vezuv d.o.o u kojoj su ostvarili pravo na učestvovanje u nagradnoj igri na dan izvlačenja.

13. NADLEŽNI SUD ZA RJEŠAVANJE SPORNIH PITANJA: Sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

Izvršni direktor

Marijana Zec

Promo volcano
© Copyright Volcano promocije