Suzbijanje maloljetničkog kockanja – Strategija prevencije

Home » Suzbijanje maloljetničkog kockanja – Strategija prevencije

Nastankom online kladjenja i gamblinga, maloljetničko kockanje postaje vidljiv problem društva. Nove generacije su potpuno srasle sa internetom koji postaje njihovo šesto čulo, a smart telefoni pripadajući dio tijela.
Bitka se vodi na prvoj liniji “fronta”: PORODICA, ŠKOLA I DRUŠTVO!

Maloljetnicima treba ukazati da je kockanje OZBILJAN PREKRŠAJ!

Promo volcano
© Copyright Volcano promocije